Bookstart

Bookstart – S knížkou do života

V rámci projektu

pořádáme

Klub maminek s dětmi v naší knihovně

 

Více informací o projektu získáte v knihovně a na webových stránkách projektu – www.sknizkoudozivota.cz/.

Obecní knihovna v Horní Suché Sportovní 227, 735 35 Horní Suchá Tel.: 596425470