Knížka pro prvňáčka

Naše knihovna se zapojuje do projektu na podporu čtenářské gramotnosti 
Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.
Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku 
školní docházky.