Obecní knihovna v roce 2022

Obecní knihovna v Horní Suché v roce 2022

Ve fondu knihovny bylo k 31. 12. 2022 celkem 17 421 knih, z toho 2 739 polských. Přírůstek činil 527 knih, z toho 88 polských.  Knihovna nyní odebírá 15 titulů časopisů. K dispozici čtenářům bylo 240 českých knih a 120 zvukových MP3 dokumentů z českého regionálního fondu KF a 200 polských knih z regionálního fondu KC. Na nákup knih a časopisů v roce 2022 bylo vydáno 138 746,- Kč, z toho 17 607,-Kč na polské knihy a časopisy. Knihovnu navštěvovalo 508 čtenářů, z toho 260 dětí do 15 let, kteří si vypůjčili celkem 21 621 knih.

Z důvodu rekonstrukce budovy bývalé polské červené školy byla knihovna dočasně umístěna v tělocvičně české školy.

Děti nižších tříd a třída předškoláků české školy chodí pravidelně v rámci literární výchovy s učitelkami půjčovat knihy. Dětem všech prvních tříd, české i polské školy, knihovna uspořádala Pasování na čtenáře, v české škole se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, pro polské děti s Divadélkem z polského oddělení Regionální knihovny Karviná. Zúčastnili jsme se celostátního projektu Knížka pro prvňáčka. Z dalších akcí uvádím alespoň besedy s předškoláky a dětmi nižších ročníků české školy a 5 setkání v rámci projektu Bookstart – s knížkou do života.

Z důvodu rekonstrukce budovy, ve které se knihovna nachází, byl provoz knihovny v těchto letech omezen. Od února 2020 do června 2021 bylo zavřeno úplně, od července 2021 do ledna 2023 jsme půjčovali v náhradních prostorách v tělocvičně české školy. Od února 2023 jsme zpátky ve svých prostorách, v budově, kde bude sídlit obecní úřad.

Aby byly výkony knihovny v minulých letech srovnatelné, jsou údaje uvedeny zpětně i s rokem 2019, kdy byla situace v knihovně „normální“. Ve srovnání roku 2019 s rokem 2022 bohužel došlo k úbytku čtenářů a výpůjček. Do fondu knihovny jsme nakoupili méně knih, ceny knih rostou. Při výběru knih k nákupu se řídíme hlavně vkusem a požadavky našich čtenářů, kupujeme knihy pro všechny kategorie našich čtenářů.

Negativní roli ve výkonu knihovny sehrála i Covidová situace, svět se potýká s dalšími problémy.

Lidé, čtěte. Čtení knih nám přináší odpočinek, radost, poznání, čas strávený s knihou je pro nás a naše děti přínosem. Zvu všechny, kdo jsou čtení a naší knihovně nakloněni, přijďte. Jste srdečně zváni.

 

Rok Počet čtenářů Z toho dětí Počet výpůjček Počet akcí

pro čtenáře

2019 682 297 31 859 38
2020 470 186 5 438 6
2021 531 241 10 159 19
2022 508 260 21 621 32

 

 

Rok Počet knih

celkem

Počet

polských knih

Počet časopisů Počet nových knih Vydaná částka

2019 16 824 2 622 31 781 163 231,-
2020 17 236 2 638 30 412 119 871,-
2021 17 619 2 754 14 383 94 473,-
2022 17 421 2 739 15 527 138 746,-