Obecní knihovna v roce 2020

Obecní knihovna v Horní Suché v roce 2020

 

Ve fondu knihovny bylo k 31. 12. 2020 celkem 17 236 knih, z toho 2 683 polských. Přírůstek činil 412 knih, z toho 61 polských.  Z důvodu opotřebení nebyly vyřazeny žádné knihy. Knihovna má k dispozici 30 titulů časopisů. Na nákup knih a časopisů v roce 2020 bylo vydáno119 871,- Kč, z toho 16 568,-Kč na polské knihy a časopisy.

 

Z důvodu rekonstrukce budovy je knihovna od 18.2.2020 uzavřena, datum otevření není stanoven. Rok 2020 nebyl pro naši knihovnu příznivý i důvodu špatné koronavirové situace.

Dětem všech prvních tříd, české i polské školy, knihovna předala pěkné knihy jako dárky k Pasování na čtenáře. V české škole se podařilo uspořádat Pasování na čtenáře pro žáky prvních tříd české školy, opět se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou a dále předat dětem pěkné knihy z projektu Knížka pro prvňáčka. Z dalších akcí uvádím alespoň 2 besedy s předškoláky a 2 setkání v rámci projektu Bookstart – s knihou do života.