Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře pro děti české školy 

11.4.2022

se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou.

 

Pasování na čtenáře pro děti polské školy  

30.3.2022.

 

Pasování na čtenáře

 

Prosíme rodiče dětí prvních tříd,
kteří chtějí, aby děti si chodily půjčovat knihy, 
aby se dostavili s dítětem do knihovny, 
registrace dětí v knihovně musí být v přítomnosti rodičů.
Rodiče podepisují za děti přihlášky a vyplňují dotazník, 
v souvislosti s GDPR.

Děkujeme