Ceník

Příloha č.1 ke Knihovnímu řádu Obecní knihovny Horní Suchá
Ceník poplatků a služeb
Poplatek za registraci na 1 rok:
 – děti a mládež, student, důchodce 20,-Kč
 – dospělý 80,-Kč
Poplatek při při jednorázové výpůjčce 30,-Kč
Poplatek při zaslání dopisu  20,-Kč
Poplatek při ztrátě čtenářského průkazu 10,-Kč
Upomínky zasílané SMS, kategorie děti a mládež, student, důchodce
První upomínka   7,-Kč
Druhá upomínka  14,-Kč
Třetí upomínka – dopis  39,-Kč
Doporučený upomínací dopis  84,-Kč
Upomínky zasílané dopisem, kategorie děti a mládež, student, důchodce
První upomínka  25,-Kč
Druhá upomínka  50,-Kč
Třetí upomínka  75,-Kč
Doporučený upomínací dopis 120,-Kč
Upomínky zasílané SMS, kategorie dospělý, jednorázová výpůjčka
První upomínka  17,-Kč
Druhá upomínka  34,-Kč
Třetí upomínka – dopis  69,-Kč
Doporučený upomínací dopis 124,-Kč
Upomínky zasílané dopisem, kategorie dospělý, jednorázová výpůjčka
První upomínka  35,-Kč
Druhá upomínka  70,-Kč
Třetí upomínka 105,-Kč
Doporučený upomínací dopis 160,-Kč
Poškození knihy  50,-Kč
Ztráta knihy  80,-Kč + cena knihy
Poškození časopisu  20,-Kč
Ztráta časopisu  20,-Kč + cena časopisu
Poškození čárového kódu  20,-Kč
Ostatní služby
Tisk, kopírování A4   3,-Kč/strana
Tisk, kopírování A4 barevný text   5,-Kč/strana
Tisk, kopírování A4 barevný obrázek  18,-Kč/strana
Skenování    3,-Kč/strana
Prodej pohlednic    6,-Kč
Prodej knihy Horní Suchá 110,-Kč
Prodej vyřazených knih     6,-Kč
Meziknihovní výpůjční služba – platí se poštovné, 
pojištění knih, balné
 – knihy z karvinského regionu   10,-Kč
 – knihy z celé ČR 150,-Kč
Platnost od 25.5.2018
……………………………………..
Ing. Jan Lipner
starosta obce