Knihovna v roce 2019

Obecní knihovna v Horní Suché v roce 2019

Ve fondu knihovny bylo k 31. 12. 2019 celkem 16 824 knih, z toho 2 622 polských. Přírůstek činil 781 knih, z toho 169 polských, a 1 polský dočasný dokument.  Z důvodu opotřebení bylo vyřazeno  793 knih, z toho 155 polských. Knihovna má k dispozici 31 titulů časopisů. Na nákup knih a časopisů v roce 2019 bylo vydáno 163 231,- Kč, z toho 25 694,-Kč na polské knihy a časopisy.

            Knihovnu  navštěvovalo  682 registrovaných čtenářů, z toho 297 dětí do 15 let, kteří si v roce 2019 výpůjčili  31 859 knih. Oproti roku 2018 je to o 22 uživatelů méně, celkový počet výpůjček je o 8 nižší než v loňském roce. Čtenáři měli navíc k dispozici 240 českých a 200 polských knih, které jsou dodávány kvartálně z Regionální knihovny Karviná v rámci cirkulačních fondů KF a KC. Z českého fondu KF bylo letos čtenářům k dispozici 117 zvukových dokumentů. Nově jsme letos začali dodávat knihy do knihovniček ve dvou domech s pečovatelskou službou v naší obci, zaznamenali jsme příznivé ohlasy, obyvatelé těchto domů knihovničky využívají a knihy rádi čtou.

Knihovna uspořádala 38 kulturních besed pro děti obou škol i školek, pro českou školu Pasování prvňáčků na čtenáře se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, a pro polskou školu Pasování s herci Českotěšínského divadla Bajka. S besedami na motivy knihy Z deníku kočičky Ťapičky přijela spisovatelka Markéta Harasimová. Pro děti nižších ročníků české školy jsme uspořádali scénické čtení Listování, přijeli herci Věra Hollá a Pavel Oubram se dvěma představeními: Pachatelé dobrých skutků a Komisař Vrťapka.

Knihovna se zapojila do celostátních akcí – Bookstart – s knížkou do života, v rámci které proběhlo 7 setkání maminek s dětmi, dále do projektů Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem, Týden knihoven.

Děti nižších tříd české školy chodí pravidelně v rámci literární výchovy půjčovat knihy. Také třída předškoláků navštěvuje knihovnu pravidelně, knihovnice připravuje pro děti besedy a čte jim. Pro školní děti knihovnice uspořádaly 3 knihovnické lekce, kdy se děti učily na internetu pracovat s knihovním katalogem.

Proběhlo dotazníkové šetření  – Spokojenost uživatelů knihovny, můžeme konstatovat, že naši čtenáři jsou s knihovnou spokojeni.

V knihovně nabízíme celou řadu služeb, od možnosti přístupu na internet, wifi, užívání počítačů, tisk, kopírování a skenování, meziknihovní výpůjční službu, funguje systém rezervací a objednávek knih, čtenáři půjčují také elektronické knihy. Pravidelně informujeme čtenáře o knižních novinkách ve fondu naší knihovny, písemně v Informátoru obce, nebo na webových stránkách knihovny.