Knihovna v roce 2023

Obecní knihovna v Horní Suché v roce 2023

Ve fondu knihovny bylo k 31. 12. 2023 celkem 15 797 knih, z toho 2 422 polských. Přírůstek činil 611 knih, z toho 114 polských.  Knihovna nyní odebírá 20 titulů časopisů. K dispozici čtenářům bylo 240 českých knih a 120 zvukových dokumentů z českého regionálního fondu KF a 150 polských knih z regionálního fondu KC. Na nákup knih a časopisů v roce 2023 bylo vydáno 176 203,- Kč, z toho 25 635,-Kč na polské knihy a časopisy. Knihovnu navštěvovalo 590 čtenářů, z toho 279 dětí do 15 let, kteří si vypůjčili celkem 15 511 knih. V knihovně jsou pro uživatele k dispozici 2 počítače s přístupem k internetu, nabízíme možnost tisku, kopírování dokumentů.

Děti nižších tříd české školy chodí pravidelně v rámci literární výchovy s učitelkami půjčovat knihy. Dětem všech prvních tříd, české i polské školy, knihovna uspořádala Pasování na čtenáře, v české škole se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, pro polské děti s Divadélkem z polského oddělení Regionální knihovny Karviná. Zúčastnili jsme se celostátního projektu Knížka pro prvňáčka. Z dalších akcí uvádím alespoň besedy s předškoláky a dětmi nižších ročníků české školy a 6 setkání v rámci projektu Bookstart – s knížkou do života. Po delší době jsme uspořádali v české škole i Listování – 3 představení pro děti, kdy je kniha představena formou scénického čtení.

Z důvodu rekonstrukce budovy, ve které se knihovna nachází, byl provoz knihovny v minulých letech omezen. Od února 2020 do června 2021 bylo zavřeno úplně, od července 2021 do ledna 2023 jsme půjčovali v náhradních prostorách v tělocvičně české školy. Od února 2023 jsme zpátky ve svých prostorách.

Rok 2023 byl pro naši knihovnu pestrý na události, které zasáhly do chodu knihovny. Již zmíněné stěhování, od března přišla očekávaná změna knihovního automatizovaného systému, nyní používáme systém koha, v srpnu pravidelná revize knihovního fondu.