Statistika za rok 2021

Obecní knihovna v Horní Suché v roce 2021

Ve fondu knihovny bylo k 31. 12. 2021 celkem 17 619 knih, z toho 2 754 polských. Přírůstek činil 383 knih, z toho 71 polských.  Z důvodu opotřebení nebyly vyřazeny žádné knihy. Knihovna nyní odebírá 14 titulů časopisů. Na nákup knih a časopisů v roce 2021 bylo vydáno 94 473,- Kč, z toho 16 231,-Kč na polské knihy a časopisy. Knihovnu navštěvovalo 531 čtenářů, z toho 241 dětí do 15 let.

Z důvodu rekonstrukce budovy bývalé polské červené školy je knihovna dočasně umístěna v tělocvičně české školy, v provozu je od 1.7.2021. Do tělocvičny není přemístěn celý knihovní fond, část dospělé beletrie a naučné literatury zůstala uskladněna.  K půjčování jsou všechny dětské knihy, české i polské, a doporučená četba ve školách, k maturitě.

Dětem všech prvních tříd, české i polské školy, knihovna uspořádala Pasování na čtenáře, v české škole se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, a předala pěkné knihy z projektu Knížka pro prvňáčka. Z dalších akcí uvádím alespoň besedy s předškoláky a dětmi nižších ročníků české školy a 3 setkání v rámci projektu Bookstart – s knihou do života.